Προστασία των παιδιών από τα χημικά

Αρθρο Δημήτρη Παπασταμάτη στην Κοινωνική

Γενικά όταν χρησιμοποιείτε Χημικά προϊόντα (απορρυπαντικά κ.λ.π.) ακολουθείτε κάποιους
κανόνες Πριν τη χρήση, διαβάζετε ΠΡΩΤΑ την ετικέτα! Αναγνωρίζετε τους κινδύνους από τη
χρήση και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Η ποσότητα από ένα χημικό προϊόν που
χρησιμοποιείτε ΔΕΝ αυξάνει πάντα την αποτελεσματικότητα του.
• Απομακρύνετε τα παιδιά και τα παιχνίδια τους, καθώς και τα κατοικίδια ζώα, από την
περιοχή χρήσης χημικών προϊόντων και κρατήστε τα μακριά μέχρι τη λήξη της χρήσης ή
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
• Φυλάξτε πάντα τα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης μακριά από τα παιδιά – κατά προτίμηση
σε ένα κλειδωμένο ντουλάπι. Ενημερώστε τα παιδιά σας για τους χημικούς κινδύνους στην
καθημερινή μας ζωή.
• Ενημερώστε τα παιδιά ότι ΔΕΝ μυρίζουμε, ΔΕΝ βάζουμε στο στόμα, ΔΕΝ φέρνουμε κοντά
στα μάτια και ΔΕΝ κρατάμε με γυμνά χέρια ένα χημικό προϊόν.
• Αν έχετε απορίες για τα συστατικά ενός χημικού προϊόντος, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο
διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και ζητείστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
• Αν γίνει άστοχη χρήση ενός χημικού προϊόντος, τηλεφωνείστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
(210 7793777) και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
• Εάν διακοπεί η χρήση ενός χημικού προϊόντος (για παράδειγμα, από ένα τηλεφώνημα),
κλείστε σωστά το δοχείο και απομακρύνετε το, ώστε να μην είναι προσβάσιμο σε παιδιά.
Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε προϊόντα οικιακής χρήσης σε ειδικές συσκευασίες που δεν
παραβιάζονται εύκολα από παιδιά.
• Ποτέ μη μεταγγίζετε χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης σε άλλα δοχεία, ιδίως όταν τα παιδιά
μπορούν να τα μπερδέψουν με κάτι άλλο (για παράδειγμα, μπουκάλια αναψυκτικών).
• Πλύνετε τα χέρια των παιδιών, τα παιδικά παιχνίδια και ότι χρησιμοποιούν συχνά με νερό.
Καθαρίστε τακτικά τα πατώματα, τα περβάζια παραθύρων και άλλες επιφάνειες, ώστε να
μειωθεί η πιθανή έκθεση των παιδιών σε υπολείμματα χημικών ουσιών και αερίων ρύπων
(όπως ο μόλυβδος κλπ).
• Επιλέξτε δοχεία ψεκασμού με αντλία αντί των αερολυμάτων, τα οποία παράγουν συχνά ένα
εκνέφωμα που εισπνέεται ευκολότερα και ελευθερώνουν περίσσεια πτητικών οργανικών
χημικών ουσιών στον αέρα των εσωτερικών χώρων, όταν τα χρησιμοποιείτε.
• Αναζητείστε επώνυμα χημικά προϊόντα από την ελληνική ή την ευρωπαϊκή αγορά,
αποφύγετε τις απομιμήσεις και υιοθετείστε πιο «ασφαλείς» λύσεις για κάποια προϊόντα, όπως
για παράδειγμα, προμηθευτείτε θερμόμετρο πυρετού χωρίς υδράργυρο ή οικοδομικά υλικά
σύγχρονων προδιαγραφών και «φιλικά» προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
• Παρατηρείστε την απότομη εμφάνιση κάποιας μακροσκοπικής ιδιότητες, όπως η οσμή, σε
ένα χημικό προϊόν που χρησιμοποιείτε που μπορεί να είναι δηλωτική της ύπαρξης μια χημικής
ουσίας. Αναφέρετε το περιστατικό και ζητείστε πληροφορίες και οδηγίες.

Leave a Comment

Your email address will not be published.